SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Ford Otosan ailesi olarak; memleketimiz ve küresel ölçeğe taşıdığımız müşterilerimiz için tutkuyla değer üretirken; faaliyetlerimizi içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek, toplumsal refaha katkıda bulunacak ve gelecek nesillerin gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde yürütüyoruz. Bunu yaparken; çevreyi değerli bir hazine, tedarikçi ve bayilerimizi iş ortaklarımız ve insan kaynağımızı en değerli sermayemiz olarak görüyoruz.

Ford Otosan’da Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistemi Ford Otosan Ücret Politikası’na uygun olarak belirlenir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek sabit ücret her yıl Olağan Genel Kurul’da belirlenirken üst düzey yöneticilerin maaşları ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşur.  

Üst yönetimin sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Performansa dayalı prim ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performans olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. 
Şirketin uzun vadeli stratejisinin hayata geçirilmesi ve yıllık bazlı hedeflerin gerçekleştirilmesi için üst yönetimin performans skor kartlarına bu hedeflerin entegre edilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Ford Otosan olarak şirket stratejisiyle uyumlu olarak Gelecek Şimdi sürdürülebilirlik stratejisi ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda, Ford Otosan Lideri’nin performans kartına ÇSY göstergelerini ekledik.  
Ford Otosan Lideri’nin otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilirlik, hesap verebilirlik ve şeffaflığa öncülük etmek hedefine hizmet eden 2023 yılı anahtar göstergeleri aşağıda sıralanmıştır:
         

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.