SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bayilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Otomotiv üreticileri için iş devamlılığının, kalitenin, verimliliğinin ve müşteri memnuniyetinin önkoşulu gelişmiş bir değer zincirinin varlığıdır. Tedarikçi ve bayilerimiz sahip olduğumuz geniş değer zincirinin içinde önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir bir iş modeli için, bayi ve tedarikçilerimizin iş başarılarının sürekli gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Tedarikçilerimizi kalite, verimlilik, insan hakları, çalışma ortamı ve çevre performansı gibi ana sürdürülebilirlik alanlarında sistem ve uygulamalar geliştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Satın alma sözleşmelerimize bu beklentilerimizi dahil ediyor ve aktif takip edilmesini sağlıyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında zorla ve zorunlu çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulamalara izin vermiyor, insan hakları konusunda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer bir yaklaşım benimsemelerini, operasyonları dâhilinde ilkelerimize uyumlu hareket etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, tedarikçi ve iş ortaklarımızla yaptığımız hizmet ve yatırım sözleşmelerinde çalışma ilkelerimizi belirterek bu konudaki uyumu garanti altına alıyoruz. Aynı zamanda tedarikçi firmalarımıza insan hakları, toplumsal etki ve çalışma hayatı konularını içeren eğitim programları uyguluyoruz.

Tedarikçilerimizin olduğu gibi bayi ve yetkili servisimizin de iş başarısı faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için önemlidir. Bayilerimize yönelik olarak tasarladığımız eğitim programlarıyla teknik yeterliliklerinin, kapasitelerinin ve bilgi düzeylerinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Periyodik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz Bayi Konseyi kanalıyla bayilerimizin bilgi ve görüşlerini öğreniyor; beklentileri doğrultusunda uygulamalarımızı iyileştirmek üzere adımlar atıyoruz.

2022 yılı itibariyle bayilerimizde enerji verimliliğini artırmak ve elektrikli araç dönüşümü kapsamında araçların enerjilerini ve bayimizin enerjisini karşılamak hedefiyle; 11 bayimizde güneş enerjisi paneli yatırımını, bayilerimizin büyük bir kısmında da tasarruflu led aydınlatma sistemine geçiş, enerji ve ısı tasarrufu sağlayan camlara geçiş yatırımlarını tamamladık.

Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyecek Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme ve Geliştirme Programı, Satın Alma Liderliği tarafından 2022'de devreye alınmıştır. Bu kapsamda üçüncü taraf bağımsız bir denetim firması ile tedarikçi sürdürülebilirlik eğitimleri, değerlendirmeleri ve denetimleri gerçekleştirilmektedir. Pilot sürdürülebilirlik değerlendirmeleri, 18'i kritik tedarikçi olmak üzere kategorize edilen 233 birinci kademe tedarikçi ile yapılmıştır. Değerlendirme soruları, İş Gücü, Sağlık ve Güvenlik, Çevre, Etik, Yönetim Sistemleri gibi konuları içermektedir.
2023 yılında tedarikçi sürdürülebilirlik değerlendirme soru setimizi genişleterek, değerlendirmeye dahil edilen tedarikçi sayısını artırdık. Toplamda 250 tedarikçiye denetim gerçekleştirdik ve bunların 40'ı kritik tedarikçilerdir. Kendi değerlendirme anketimize ek olarak, çevre, enerji, sera gazı ve çatışma minerali verilerini de içeren izleme formlarını da değerlendirme sürecine dahil ettik. Ayrıca, iş etiği denetimi konusunda, GRI raporlama standardı ve küresel sürdürülebilirlik endekslerine dayanarak, kritik tedarikçilerimiz için İş Gücü, Sağlık ve Güvenlik, Çevre, Etik ve Yönetim Sistemleri konularında yeni sorular ekledik. Bu değerlendirmelerde çocuk işçilik konuları da ele alınmaktadır.
Tedarikçi sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde bağımsız denetçi firmamız uluslararası SEDEX, SMITA, BSCI, RBA standartlarını baz alınarak spesifik bir metodoloji kullanılmaktadır.

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.